Spring naar de inhoud

Wederopname Hypotheeklening

De hypotheeklening loopt al enkele jaren en een verbouwing of grote investering is op til. 

Dan is het wellicht aangewezen om een wederopname te doen van het terugbetaald kapitaal op de hypotheeklening. 

DE TECHNIEK VAN DE WEDEROPNAME

De kredietverstrekker heeft oorspronkelijk een hypotheeklening verstrekt en op het hypotheekkantoor  een hypothecaire inschrijving genomen op het pand voor 30 jaar.

Het pand is dus voor 30 jaar onder hypotheek bezwaard en de kredietverstrekker heeft hierdoor een stevige garantie. 

Nu reeds een bepaald bedrag van de schuld is terugbetaald is de hypotheekvestiging groter dan de actuele schuld en kan dit terugbetaald bedrag opnieuw ontleend worden aan de actuele marktvoorwaarden

HET DOEL VAN DE WEDEROPNAME IS ONROEREND

Een wederopname van de hypotheek kan voor diverse doeleinden worden aangewend, zolang ze het onroerend goed betreffen. Renovatiewerken, plaatsen van veranda, zonnepanelen, nieuwe keuken, verbeteringswerken zijn algemeen gekend. Ook de aankoop van een bijkomend onroerend goed, een woning of een bouwgrond kunnen met wederopname gefinancierd worden.

Start hier de aanvraag van uw hypotheek !

DE AANVRAAG VAN DE WEDEROPNAME

Het opnieuw aanvragen van het terugbetaalde kapitaal op de hypotheek kan op meerdere manieren een goede beslissing zijn, omdat het tarief over het algemeen uiterst gunstig is ten opzichte van een financiering. Overigens zijn er geen notariskosten meer, vermits een hypotheekvestiging 30 jaar lang loopt.

Voor de aanvraag van een wederopname dient opnieuw een volledig dossier te worden ingediend bij de kredietverstrekker met de actuele inkomstenbewijzen. Meestal vraagt de kredietverstrekker opnieuw dossierkosten.

DE RENTEVOET VAN DE WEDEROPNAME

De rentevoet van een wederopname is niet gelijk aan rentevoet van de hypotheek. De kredietverstrekker hanteert de actuele marktrentevoet. Zijn de rentevoeten gedaald dan zal deze lager zijn voor de wederopname. Zijn ze gestegen dan zullen ze hoger zijn dan de oorspronkelijke hypotheekrentevoet.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse update en schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief !

DE VOOR- EN NADELEN VAN DE WEDEROPNAME

VOORDELEN

NADELEN

DE VOORDELEN VAN WEDEROPNAME :

  • Er is geen notaris bij betrokken bij de wederopname, dus ook geen akte- en notariskosten, die de totale kostprijs verhogen.

  • De looptijd van de wederopname kan verschillen met de looptijd van de hypotheeklening. Dit kan zowel korter als langer lopen, zolang de duurtijd van de hypotheekvestiging niet de 30 jaar overschrijdt.

  • Enkel het benodigde bedrag kan opnieuw ontleend worden. Het is niet noodzakelijk om het volledig terugbetaalde kapitaal opnieuw te ontlenen.Wanneer bedrag van  wederopname te laag is met het benodigde bedrag kan een andere financiering gevonden worden voor het saldo of een tweede hypotheek worden afgesloten

  • De rentevoet is gunstiger dan een verbouwingskrediet of lening op afbetaling

DE NADELEN VAN WEDEROPNAME :

  • Er zijn geen notariskosten, maar wel dossierkosten omwille van het indienen van een nieuwe kredietaanvraag.

  • Indien het investeringsbedrag hoger is dan het kapitaal van de wederopname zal een bijkomende financiering dienen gevonden of een tweede hypotheek worden afgesloten.  

  • Indien het bedrag van wederopname ontoereikend is voor de investering dient overwogen of de som van de mensualiteiten van alle zowel de hypotheek, de wederopname en een bijkomend krediet niet te zwaar weegt op het budget.

DE SCHULDSALDOVERZEKERING BIJ WEDEROPNAME

In sommige gevallen kan de bestaande schuldsaldoverzekering worden verhoogd en aangepast aan de nieuwe situatie.

Ook al is de schuldsaldoverzekering op het krediet van wederopname meestal niet verplicht, is het raadzaam om een bijkomende schuldsaldoverzekering af te sluiten voor het krediet van wederopname. Ook hier zijn de verschillende soorten premiebetaling mogelijk.

hypotheekconsulent