Spring naar de inhoud

Schuldsaldoverzekering

Wat is een schuldsaldoverzekering ?

Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering, die wordt aangegaan om bij overlijden van de verzekerde persoon het volledig of gedeeltelijk bedrag van de schuld aan de leningsmaatschappij terug te betalen.

1, 2, 3, ... drie partijen

Bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering zijn er drie betrokken partijen:

  1. de verzekeringsnemer : diegene die de verzekering afsluit en de premies betaalt.
  2. de verzekerde : diegene op wiens hoofd de verzekering wordt afgesloten, meestal diegene die het krediet afgesloten heeft,
  3. de begunstigde : diegene wie het verzekerde bedrag zal ontvangen bij het overlijden van de verzekerde, meestal de kredietinstelling.
hypotheekconsulent
Video Hypotheekconsulent

Zowel de verzekeringsnemer en de verzekerde kunnen één en dezelfde partij zijn. Fiscaal kan het soms  interessant zijn wanneer de verzekeringsnemer en de begunstigde dezelfde partij zijn.

hypotheekconsulent