Spring naar de inhoud

Zakelijke financiering VLAIO

Het agentschap VLAIO heeft méér dan 40 maatregelen uitgewerkt om de ondernemer financiële ademruimte te verschaffen. Download PDF Op zoek naar Financiering 

Hierna lichten wij enkele financieringsmodellen toe. Alle gedetailleerde info treft u aan op de bron website VLAIO

Op zoek naar financiering ?  Ontdek wat de overheid voor je kan doen.

Een leidraad in je zoektocht en de overheidsmaatregelen, samengevat in een brochure.

Cofinanciering

De Cofinanciering (vroeger KMO-cofinanciering) van PMV/z is een achtergestelde lening van maximum € 350.000, bestemd voor starters en bestaande kmo’s. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank, investeringsfonds of crowdfundingplatform waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft. Of met één of meerdere business angels die gescreend en opgevolgd worden door een door PMV/z erkend netwerk van business angels. Een cofinanciering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk. De cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. PMV/z komt tussen voor maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften. De looptijd bedraagt 3 tot 10 jaar en de rentevoet 3%. Download PDF Cofinanciering 

Winwinlening

Met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Een particulier kan tot € 75.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. Een kmo kan tot een bedrag van € 300.000 Winwinleningen aangaan, met een maximum van € 75.000 per kredietgever. Download PDF Winwinlening

Impulskrediet

Impulskrediet is het microkrediet van Hefboom dat zich richt tot micro-ondernemers (kmo’s, zelfstandigen in hoofd- en bijberoep) én geen of moeilijk toegang hebben tot een bankkrediet. De duurtijd van het microkrediet bedraagt maximaal 5 jaar aan een rentevoet van 7%. Er kan maximaal € 25.000 worden ontleend. Download PDF Impulskrediet 

Microkredieten van microStart

microStart verstrekt microkredieten van € 500 tot € 25.000 aan ondernemers die geen toegang hebben tot het bankkrediet. Deze redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: geen of niet voldoende eigen middelen hebben; geen (vast) inkomen of uitsluitend een werkloosheidsuitkering hebben of (beperkt) genoteerd staan op de zwarte lijst. Zowel een activiteit in hoofd- als bijberoep zijn mogelijk. Download PDF Microkredieten

PMV Risicokapitaal

PMV kan risicokapitaal verstrekken aan beloftevolle ondernemingen. Zoals elke kapitaalverschaffer investeert PMV om meerwaarde te creëren. Voor PMV moet die meerwaarde zowel financieel als maatschappelijk zijn. Op die manier draagt PMV bij aan de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.
Zowel voor starters als jonge groeiers die vaak over onvoldoende cashflows beschikken kan het aantrekken van extra aandelenkapitaal een interessante optie zijn. Maar ook in een latere fase kan bij gevestigde ondernemingen een bijkomende kapitaalinjectie nodig zijn (bv. bij overname). Download PDF PMV Risicokapitaal

Waarborgregeling tot 1,5 miljoen Euro

Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen bij ‘financiële instellingen erkend als waarborghouder’, tot 75% van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Dit tot een maximum bedrag van € 1,5 miljoen. Ook voor bepaalde leasingcontracten geldt deze regeling. Download PDF Waarborgregeling

Meer steunmaatregelen

hypotheekconsulent

OPGELET, geld lenen kost ook geld.