Spring naar de inhoud

Bulletkrediet of Vaste Termijn

BULLETKREDIET

VASTE TERMIJN KREDIET

Wat is een bulletkrediet of vaste termijnkrediet ?

Bij een bulletkrediet of vaste termijnkrediet wordt dus het ontleend bedrag zelf NIET terugbetaald in de aflossingen maar op de einddatum van het krediet. Het kapitaal wordt meestal in één keer terugbetaald na een vaste termijn. De maandaflossingen bestaan daarom louter en alleen uit intresten. 

 

Duurder of voordeliger ?

Meer is minder en minder is meer !

 

Gezien louter intresten worden afbetaald is de mensualiteit meestal lager dan bij een klassieke annuïteitenlening en zeker bij een lening met vaste kapitaalsdelging.  De totale kostprijs van deze kredietvorm is meestal duurder dan de klassieke leningsformules, vermits er steeds intrest dient betaald te worden op het volledig ontleende kapitaal.

Hoe gebeurt de terugbetaling van het ontleend kapitaal ?

Om de terugbetaling van het kapitaal te garanderen worden er beleggingen en/of verzekeringen afgesloten. Ook kan een erfenis of een te verwachten kapitaal in aanmerking genomen worden. 

Een levensverzekering afsluiten

om het ontleend kapitaal samen te stellen.

TWEE OPTIES

Levensverzekering
Tak 21

Levensverzekering
Tak 23

Dit is de beste keuze. Het nominaal kapitaal is gegarandeerd op de einddatum. Het gewaarborgd rendement is dat niet en kan wijzigen. Het is verstandiger om zich louter te richten op het gegarandeerd kapitaal en hiervoor de premies te storten en het gewaarborgd rendement als extra voordeel te beschouwen.

De actuele Belgische verzekeringsmarkt biedt niet zoveel verzekeraars meer welke de levensverzekeringen Tak 21 nog aanbieden.

Het rendement is NOOIT gewaarborgd. 

Deze verzekering is een beleggingsverzekering waarbij de waarde van de beleggingsportefeuille eerst op de einddatum zal gekend zijn. 

De financiële markten wisselen voortdurend en kunnen op de einddatum flink onder de verwachtingen liggen.

De FOD Economie stelt duidelijk dat de ontlener zich bewust moet zijn van de gevaren van een bulletkrediet of vaste termijnkrediet. Lees hier meer : https://news.economie.fgov.be/165110-riskante-financieringsformule-bij-woonkrediet .

SNEL DE KOSTEN VAN JE WOONPROJECT BEREKENEN

Met de IMMOSIMULATOR kan je snel en eenvoudig de kosten van je woonproject berekenen (uitgezonderd de kosten voor verzekeringen, zoals brand- en schuldsaldoverzekering). Zo krijg je een inschatting van de maandelijkse aflossingen voor uw hypothecair krediet.

VOORDELEN < > NADELEN

Voordelen van een bulletkrediet

  • De maandelijkse aflossingen liggen merkelijk lager dan een klassieke lening.
  • Het ontleende kapitaal dient eerst op het einde beschikbaar te zijn.
  • Ontlener heeft de vrijheid om het kapitaal samen te stellen naar eigen goeddunken.
  • Bij aankopen van opbrengstpanden overtreft de huur doorgaans ruimschoots de maandelijkse intrestaflossing.
  • Uitkeringen van levensverzekeringen, groepsverzekeringen, erfenis kunnen aangewend worden om het kapitaal terug te betalen op einddatum.

Nadelen van een
bulletkrediet

  • Duurder: hogere intrestvoet en berekend op volledige kapitaal.
  • Steeds hypothecaire inschrijving vereist.
  • Meer risico om kapitaal op het einde niet samen te stellen.
  • Strengere voorwaarden dan voor klassieke leningen.

CONCLUSIE :

BETROUWBAAR ADVIES IS EEN MUST

Start hier de aanvraag van uw hypotheek !

Bulletkrediet voor bedrijfsleiders

Een bulletkrediet voor zelfstandige zaakvoerders en bedrijfsleiders is een hypothecair krediet dat gekoppeld is aan een IPT Individuele Pensioen Toezegging.

De bedrijfsleider betaalt dus enkel de intresten op het geleende kapitaal gedurende de looptijd. Het bedrijf betaalt de premies voor de IPT. 

Op de einddatum betaalt de bedrijfsleider dan het bulletkrediet in één keer terug met het kapitaal dat vrijkomt uit het IPT-verzekeringscontract.  Deze formule biedt het voordeel dat de bedrijfsleider onmiddellijk al  kan investeren in vastgoed voor zijn privaat portefeuille met het kapitaal welk eerst op einddatum beschikbaar wordt.  

Het vastgoed kan vrij verhuurd worden of zelf bewoond worden door de bedrijfsleider.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse update.

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief.

Waarom een Bulletkrediet ?

Een bulletkrediet kan een oplossing zijn voor sommige personen welke nu reeds willen investeren met fondsen en kapitaal welk ze later zullen ontvangen. Ook voor bedrijfsleiders en zelfstandigen kan dit de perfecte mogelijkheid bieden voor de aankoop van onroerend goed als opbrengstpand als vooruitbetaling op het verwacht eindkapitaal. Door de huren en de meerwaarde van het pand is op lange termijn een rendabele investering.

PANACHE

Ook in combinatie met andere kredietformules, zoals annuÏteiten of vaste kapitaalsdeling kan een bulletkrediet worden benut.

hypotheekconsulent