Spring naar de inhoud

Premies Schuldsaldoverzekering

WELKE PREMIE KIEZEN VOOR DE SCHULDSALDOVERZEKERING

De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 en is onmisbaar bij het afsluiten van een woonlening. 

Uw naasten worden hiermee beschermd vermits deze verzekering de schuld volledig of gedeeltelijk aflost bij uw kredietverstrekker wanneer u komt te overlijden.  Sommige kredietverstrekkers verplichten zelfs een schuldsaldo wanneer u een krediet wil afsluiten.

hypotheekconsulent

3 SOORTEN VAN PREMIEBETALING

De meeste verzekeraars bieden schuldsaldoverzekeringen aan met drie soorten van premiebetaling. 

 1. EENMALIGE PREMIEBETALING : De verzekering wordt bij het afsluiten van het contract betaald in één keer voor de hele duur van de verzekerde periode. 
 2. RISICOPREMIES : De premie wordt jaarlijks herberekend op basis van het resterende schuldbedrag. Bij de start van het krediet is de leeftijd het laagste en de schuld het hoogste. Naar het einde toe stijgt de risicopremie door de leeftijd en neemt af door het lagere schuldbedrag. Op lange termijn is dit wel de duurste keuzemogelijkheid. 
 3. VASTE PREMIES :  Hier wordt gedurende twee derde van de looptijd van de lening telkens een vaste premie betaald. Voor een lening van 20 jaar worden er 13 jaarpremies betaald. Voor een 25 jarige lening dienen er 16 jaarpremies betaald en voor een 30 jarige zijn dit 20 jaarpremies. Ook een kortere duur van premiebetaling is mogelijk.

HOEVEEL KOST EEN SCHULDSALDOVERZEKERING ?

De kostprijs van een schuldsaldoverzekering hangt vooreerst af van de vorm van het hypothecair krediet. 

De jaarlijkse schulddaling is hierbij belangrijk. Bij een annuïteitenlening zal de schuld minder snel dalen dan bij een lening met vaste kapitaalsdelging. De premie wordt berekend op basis van de openstaande schuld.

Anderzijds is ook de duur van het krediet bepalend. Hoe korter de duur hoe voordeliger, hoe langer de duur hoe duurder.

Verder is ook de leeftijd bepalend. Hoe ouder de verzekerde is hoe duurder de premie. De premies zijn unisex, wat wil zeggen dat dezelfde premies voor mannen en vrouwen worden gehandteerd.

Verder zijn er nog bepalende factoren die de premie beïnvloeden, onder meer :

 • de gezondheidstoestand bij het onderschrijven van de verzekering.
 • de sportbeoefening en vrijetijdsbesteding : Reizen naar hoog risico landen en gevaarlijke sportactiviteiten, gebruik van motoren.
 • het rookgedrag van de verzekerde
 • BMI van verzekerde
 • het beroep van verzekerde: werken op hoogtes, gebruik springstoffen..

Al deze elementen leiden tot een bijpremie voor het verhoogd risico.

Elke verzekeringsmaatschappij zal bij de aanvraag een medische vragenlijst laten invullen om de medische toestand te kennen van de verzekerde. Na kennisname kan de verzekeraar nog opteren om een bijkomend medisch onderzoek te laten uitvoeren.

De verzekerde kan bij een verzekeringsaanvraag worden aanvaard 

 1. aan de normale premievoorwaarden
 2. mits een bijpremie op de normale premievoorwaarden
 3. geweigerd worden door de verzekeraar

BIJPREMIES

Omtrent deze bijpremies is de Wet-Partyka in het leven geroepen.

Deze wet biedt mensen die een verhoogd risico lopen op een vroegtijdig overlijden de mogelijkheid om een woning te kopen of te (ver)bouwen, door de toegang tot een schuldsaldoverzekering te vergemakkelijken. Deze wet verplicht verzekeraars om hun weigeringen en bijpremies te motiveren en alzo meer transparantie aan te bieden.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse update en

schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief.

OPVOLGINGSBUREAU en COMPENSATIEKAS

In het geval van weigering of bijpremie voor een schuldsaldoverzekering kunnen het Opvolgingsbureau en de Compensatiekas tussenkomen. Ze zorgen ervoor dat mensen die chronische ziekten hebben of zwaar ziek zijn toegang krijgen tot een schuldsaldoverzekering.

HET RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

De weg van 04 april 2019 geldt voor ex-kankerpatiënten die na een termijn van 10 jaar na het beëindigen van hun behandeling NIET zijn hervallen.

Dankzij het recht om vergeten te worden, kunnen kandidaat-verzekerden een verzekering afsluiten zonder dat bij de medische acceptatie rekening wordt gehouden met hun kanker.

Maar het blijft van essentieel belang dat u de verzekeraar op de hoogte brengt van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis mag niet leiden tot een bijpremie of weigering.

hypotheekconsulent