Spring naar de inhoud

Rentevoet versus JKP

De rentevoet versus jaarlijks kostenpercentage

Nominale Rentevoet : 

De rentevoet is het rentetarief welk betrekking heeft op de intrest die je betaalt, zonder enige kosten.

Jaarlijkse Kostenpercentage (JKP):

%
%
%

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) vertegenwoordigt de totale kost van je lening en wordt ook uitgedrukt in een percentage. Het omvat alle verplichte kosten om een lening te verkrijgen. Het vertegenwoordigt de nominale rentevoet, de dossierkosten en kosten voor premies, kredietkaarten en verzekeringsbijdragen. 

Het JKP laat toe verschillende tarieven te vergelijken, zonder invloed van ontleend bedrag of duurtijd en dit zonder de  wettelijke maximumtarieven  te overschrijden. Commissies voor de kredietbemiddelaars kunnen in België niet aan de consument doorgerekend worden en zitten daarom ook niet in het JKP. Een kredietgever kan bovendien  de debetrente en de kosten van geldafhaling aan een automaat veranderen.

hypotheekconsulent

Het JKP drukt niet niet de werkelijke kost van uw krediet uit omdat niet altijd geweten is hoeveel en op welk moment u uw krediet zult opnemen en terugbetalen.Dat is vooral zo bij kredietopeningen, bijvoorbeeld de kredietkaarten met minimale betalingen, waarbij u in grote mate zelf beslist hoeveel u opneemt en terugbetaalt. Het JKP maakt dan ook gebruik van veronderstellingen en dient enkel om de kostprijs van kredieten te vergelijken op basis van gelijke veronderstellingen. 

Met software om het JKP te berekenen kunt u ook een percentage berekenen dat dichter bij uw werkelijkheid ligt door de bedragen en tijdstippen in te geven die u in rekening wilt brengen.Dat kan bijvoorbeeld met de Europese kredietcalculator op de website van de Europese Commissie (aangeduid als “simulator”)

hypotheekconsulent