Spring naar de inhoud

Registratierechten 2022

De Vlaamse Regering wil de bevolking helpen om een eerste eigendom aan te kopen en verlaagt de registratiebelasting op een enige eigen woning van 6 % naar 3 %. De registratiebelasting op een tweede eigendom stijgt van 10 naar 12 % en de meeneembaarheid dooft uit

VERLAGING REGISTRATIE ENIGE EIGEN WONING

Bij de aankoop van een enige eigen woning is er  3 procent registratiebelasting verschuldigd vanaf 01 januari 2022. (voorheen 6 procent)

Wanneer het handelt over een ingrijpende energetische renovatie (IER) of de sloop en herbouw van deze woning is er slechts 1 procent registratiebelasting verschuldigd. (voorheen 5 procent)

Voor bescheiden woningen kan een bijkomende rechtenvermindering van toepassing zijn. Deze woningen genieten een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 93.333 euro, wat neerkomt op 2.800 euro.Het grensbedrag wordt opgetrokken van 200.000 naar 220.000 euro en in kernsteden tot 240.000 euro. 

VERHOGING REGISTRATIE ANDERE DAN
ENIGE EIGEN WONING

Voor andere woningen dan enige eigen woning stijgt het registratierecht van 10 procent naar 12 procent.  Het algemeen tarief van de registratierechten bij aankoop van anderen panden dan enige eigen woning, zoals tweede eigendom of bouwgrond wordt opgetrokken naar 12 procent.

UITZONDERING voor landbouwgronden en natuurgebieden, waarvoor 10 procent blijft behouden

DE MEENNEEMBAARHEID DOOFT UIT

De meeneembaarheid van de registratiebelasting betekent dat deze belasting tot maximaal 13.000 euro, betaald op een vorige aankoop van een woning, kan afgetrokken worden van de registratiebelasting op een volgende aankoop van een woning.  Deze meeneembaarheid dooft geleidelijk aan uit om volledig te worden afgeschaft vanaf 01 januari 2024.De authentieke akte van aankoop van de nieuwe woning moet gebeuren uiterlijk 31/12/2023. De authentieke akte van de eerste aankoop moet gebeurd zijn voor 1/1/2022. Op die manier wordt ook de instroom in meeneembaarheid beperkt.

DE HYPOTHEEKCONSULENT  VERGELIJKT ALLE HYPOTHEEKFORMULES VAN BIJNA ALLE BELGISCHE KREDIETVERSTREKKERS

MET IMMOSIMULATOR KAN JE SNEL DE KOSTEN VAN JE WOONPROJECT BEREKENEN

COMBINATIE
3 PROCENT, 1 PROCENT en MEENNEEMBAARHEID

UITGESLOTEN !

Een combinatie tussen het 3 procent-tarief of het 1 procent-tarief met de meeneembaarheid is uitgesloten. Tijdens de overgangsperiode kunnen kopers wel opteren om het vorige 6 procent of 5 procent toe te passen, in combinatie met meeneembaarheid.

OVERGANGSMAATREGEL !

Tot 31 december 2023 is voor de enige eigen woning volgende keuze :

  1. de nieuwe tarieven van 3 procent en 1 % ZONDER meeneembaarheid
  2. de oude tarieven van 6 procent en 5 procent MET meeneembaarheid.

Met het nieuwe algemeen tarief van 12 procent kan nog gedurende 2 jaar de meeneembaarheid worden gecombineerd.

VERLENGING TERMIJN NAAR 2 JAAR WONINGVERKOOP

Voor de verminderde tarieven bij de aankoop van de enige eigen gezinswoning is een van de voorwaarden dat u maar één woning mag bezitten. 

Wanneer u nog een woning bezit, moet u die voortaan pas binnen de twee jaar verkopen. M.a.w. de termijn om een woning te verkopen terwijl u een andere woning wil aankopen wordt verlengd naar twee jaar.

hypotheekconsulent