Spring naar de inhoud

Overbruggingskrediet

WAT IS EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

Met het aangaan van een overbruggingskrediet overbrug je een tijdelijke periode van bijv. de aankoop of de bouw van de nieuwe woning nu en de verkoop van de huidige woning later. Met de verkoopprijs van de huidige woning wordt het kredietbedrag met de rente in één keer terugbetaald. 

De ontlener geeft dus een voorschot als krediet op het te verkopen pand. Het overbruggingskrediet verstrekt de financiële middelen gedurende de bouw of aankoop van het nieuwe pand en de verkoop van het huidig pand. De ontleners dienen dus reeds in het bezit te zijn van een eigendom of pand. 

Het bedrag van het overbruggingskrediet hangt af van kredietverstrekker tot kredietverstrekker vermits het exacte verkoopbedrag nog niet gekend is. De vraagprijs is niet altijd de verkoopprijs.

HOE WERKT EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

Een overbruggingskrediet overbrugt de periode van de aankoop of de nieuwbouw van het nieuwe pand tot de verkoop van het te verkopen pand. Het is een tijdelijk krediet waarbij het te verkopen pand de waarborg biedt en bij de verkoop met de verkoopprijs het krediet in één tijd wordt terugbetaald. Soms wordt gedurende de lopende kredietmaanden interest betaald en soms kan overeengekomen worden dat bij de verkoop zowel kapitaal en interesten worden betaald.

WAAROM EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

Stel dat je een onroerend goed bezit en dit wenst te verkopen. Vermits dit nog niet verkocht is beschik je niet over de financiële middelen om het nieuwe pand aan te kopen. De kredietverstrekker ontleent je kapitaal op basis van je onroerend goed welk je te koop stelt om het nieuw pand nu al aan te kopen in afwachting van de definitieve verkoop. Bij deze definitieve verkoop zal je in eenmaal het ontleende bedrag en de intresten terugbetalen aan de kredietverstrekker. 

WANNEER EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

In volgende situaties kan een overbruggingskrediet de oplossing bieden :

A. NIEUW ONROEREND GOED :

een bijkomend pand wordt aangekocht of gebouwd en het huidige pand wordt zo snel mogelijk verkocht. Wanneer het nieuwe bijkomend pand meer kost dan het te verkopen pand, wordt het overbruggingskrediet gekoppeld aan de nieuwe hypotheek van het nieuwe pand. 

B. ECHTSCHEIDING :

Wanneer een partner een ander pand wil aankopen of wanneer het aandeel van de andere partner wil overgekocht worden. 

C. ERFENIS OVERLIJDEN :

Wanneer er dient gewacht op een erfenis en momenteel weinig financiële ruimte is.

DE LOOPTIJD VAN EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

Afhankelijk van de kredietverstrekker kan een overbruggingskrediet lopen over een periode variërend van 6 maanden tot 36 maanden. Dit item is erg belangrijk. Wanneer het te verkopen pand niet verkocht is binnen de voorziene termijn van het overbruggingskrediet dient er terug onderhandeld te worden met de kredietverstrekker om verlenging te bekomen, hetgeen meestal neerkomt op hogere intrestenlast.

DE KOSTEN VAN EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

Het overbruggingskrediet is uiteraard niet kosteloos. De kredietverstrekker rekent interest aan voor iedere maand dat het kapitaal beschikbaar wordt gesteld. 

Ook kan de kredietverstrekker om een schattingsverslag vragen en dossierkosten aanrekenen voor een overbruggingskrediet.

DE VOORDELEN VAN EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

Een overbruggingskrediet voorkomt een tweede hypotheek op de nieuwe woning en geeft zuurstof en ademruimte aan de ontleners bij dubbele kredietlasten. Voor de aankoop van het nieuwe pand en tot de verkoop van het bestaande pand is er geen kapitaal vereist van de ontleners. Verder zijn de interesten betaalbaar bij de terugbetaling van het kapitaal bij de afloop en is de rente fiscaal aftrekbaar.

DE NADELEN VAN EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

Een overbruggingskrediet is over een korte termijn, meestal tussen 6 maanden en 36 maanden. Het verlengen is praktisch niet mogelijk.

DE FISCALITEIT VAN EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

Een overbruggingskrediet is onder voorwaarden maximaal 3 jaar fiscaal aftrekbaar. 

Wanneer je de woning onder woonbonus verkoopt en de oude lening wordt volledig terugbetaald met opheffing van de hypotheek is het fiscale voordeel verdwenen. Sedert 01 januari 2020 is de woonbonus afgeschaft.

Wanneer de oorspronkelijke lening wordt behouden en de hypotheekvestiging wordt overgedragen op de nieuwe woning door middel van pandwissel kan de woonbonus worden overgedragen. Wanneer de duurtijd echter verlengd wordt om de maandlast te verminderen staan veel kredietverleners de overdracht van de woonbonus niet toe.

EEN OVERBRUGGINGSKREDIET VERVROEGD TERUGBETALEN

Een overbruggingskrediet kan altijd volledig of gedeeltelijk vervroegd worden terugbetaald. De rente wordt dan enkel berekend over de verstreken periode en er is meestal ook geen wederbeleggingsvergoeding verschuldigd bij de meeste kredietverstrekkers.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse update en schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief !

Start hier de aanvraag !

VOOR IEDEREEN EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

Iedereen kan een overbruggingskrediet aangaan, dus zowel particulieren, voor zelfstandigen en ondernemers van bedrijven en senioren.

6 AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

Volgende 6 aandachtspunten zijn onmisbaar bij de onderschrijving van een overbruggingskrediet :

  1. Looptijd : de periode waarover het krediet is toegestaan kan erg belangrijk zijn. Sommige kredietverstrekkers staan dit maximaal 6 maanden toe en anderen breiden de looptijd uit tot 36 maanden.
  2. Interest : klassiek dien je maandelijks interest te betalen gedurende de periode dat het krediet is opgenomen. Sommige kredietverstrekkers bieden de mogelijkheid om maandelijks geen interestbetalingen aan te rekenen en op het einde van het overbruggingskrediet zowel de intresten als het kapitaal eenmalig terug te betalen.
  3. Kostprijs : voor hogere overbruggingskredieten blijkt de kostprijs lager te liggen dan voor kleinere.
  4. Rentevoet : meestal wordt een overbruggingskrediet toegestaan aan vaste intrestvoet.
  5. Kredietbedrag : De minimale en maximale kredietbedragen verschillen sterk van kredietverstrekker tot kredietverstrekker
  6. Wederbeleggingsvergoeding : wanneer het bedrag voortijdig wordt terugbetaald gaan sommige kredietverstrekkers over tot het aanrekenen van een wederbeleggingsvergoeding.

SCHULDSALDOVERZEKERING BIJ EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

Vermits er geen kapitaaldelging gebeurt gedurende de looptijd van het krediet en de terugbetaling éénmalig gedaan wordt op het einde kan hier voor een vaste termijn overlijdensverzekering van 6, 12, 24 of 36 maanden worden geopteerd. Een schuldsaldoverzekering is niet direct de oplossing.

GRATIS HULP BIJ VERGELIJKEN VAN EEN OVERBRUGGINGSKREDIET

hypotheekconsulent

OPGELET, geld lenen kost ook geld.