Spring naar de inhoud

Zakelijke Financiering LRM

LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. Ze investeert zowel via minderheidsparticipaties in het kapitaal als via het verstrekken van achtergestelde leningen. Zo zorgt LRM voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren kunnen groeien. De financiële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem. Meer info op bron LRM

Risicokapitaal

LRM is een rendementsgedreven investeerder. Zij komt in principe niet tussen in het dagelijkse management van een onderneming. De kwaliteit van de eigenaar-manager en van het managementteam vormt een sleutelcriterium bij elke investeringsbeslissing van LRM. Lees meer.

Bedrijfsfinanciering

LRM kan bedrijven ook financieren aan de hand van een lening. LRM heeft twee soorten bedrijfsleningen:

  • Klimop-lening
    De KlimOp-lening is de ideale hefboom voor kleine ondernemingen met een beloftevol project. Met deze extra financiering creëren we zuurstof voor groei.

    De KlimOp-lening is een achtergestelde lening van 50.000 tot 250.000 euro met een looptijd van 7 jaar, waarbij er gedurende de eerste 2 jaar toegestaan kan worden om geen kapitaalaflossingen te verrichten. De rentevoet is vast en bedraagt 4%. Slaagt een bedrijf erin om 5 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren, dan daalt de rentevoet tot 3% vanaf het jaar dat deze doelstelling bereikt is. Alle details vind je in de KlimOp-brochure.

  • Plus-lening
    De PLUS-lening is bedoeld voor gevestigde, kleine, familiale ondernemingen in ambachtelijke industriële en dienstensectoren. Kwaliteitsvolle startende ondernemingen die van bij de start een winstgevende activiteit kunnen voorleggen komen ook in aanmerking. Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening zonder waarborgen voor KMO’s die aanvullend wordt verstrekt op een Klimop-lening van LRM, bancaire kredieten en financiering met eigen middelen van de KMO zelf. Bankiers beschouwen het als bijkomend quasi-eigen vermogen en dus als hefboom voor meer bankfinanciering. De PLUS-lening wordt verleend voor bedragen van 250.000 tot 600.000 euro tegen een rentevoet van 6% op jaarbasis. Uit het businessplan moet blijken dat de KMO voldoende cashflows genereert om de lening te kunnen terugbetalen.

Doorbraaklening

De Doorbraak-lening is een unieke cocktail van begeleiding, onderzoek en financiering. LRM, VLAIO Team Bedrijfstrajecten en UHasselt willen er sterke, gezonde en mature bedrijven in Limburg mee ondersteunen bij het definiëren, onderbouwen en implementeren van ambitieuze doorbraakinvesteringen die internationalisering, digitale of duurzame transformatie beogen. Lees meer.

hypotheekconsulent

OPGELET, geld lenen kost ook geld.