Spring naar de inhoud

Investeringskrediet

Wanneer een krediet op langere termijn bestemd wordt voor professionele of zakelijke doeleinden heet dit een investeringskrediet. Veelal wordt het ontleend bedrag gebruikt om te investeren. Ook een ondernemer heeft financiële zuurstof nodig in zijn bedrijf voor investeringen en innovatie. 

Voor de aankoop van onroerend goed wordt klassiek de hypotheeklening aangewend over langere termijn. De ondernemer zal zijn inkomen dienen te staven op basis van jaarlijkse balansen en/of fiscale aanslagbiljetten.

Voor de betaling van fiscale en sociale schulden, vastgelopen kaskredieten en combinaties van privé en zakelijke schulden is de aanpak wat moeilijker en zijn weinig kredietverstrekkers geneigd om mee in het project te stappen. Toch zijn ook hier oplossingen aan te reiken.

ONDERNEMINGSPLAN

Zowel voor starters als voor bestaande ondernemingen is het een must om een goed ondernemingsplan op te stellen. Zo houdt u de vinger aan de pols bij de uitbouw en groei van uw bedrijf. Het geeft de kredietverstrekker vertrouwen en inzicht in je aanpak.

VLAIO

Ook de Vlaamse Overheid biedt oplossingen voor ondernemers en zelfstandigen. Van starters over groeiers naar innovatieve projecten.  VLAIO biedt ondersteuning voor opleiding, advies, investeringen en onderzoek & ontwikkeling. Hier vind je subsidies rechtstreeks toegekend aan ondernemingen. Subsidies aan kennisinstellingen, collectieve centra, onderzoekers, clusters, lokale besturen … vind je bij https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering

STARTERS

Rond starten heeft VLAIO een 40-tal maatregelen uitgewerkt. Meer info vind je hier

PMV

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

Ondernemerschap is cruciaal voor de toekomst van Vlaanderen. PMV geeft die Vlaamse toekomst mee vorm met aangepaste financieringsformules voor elk beloftevol ondernemersproject, van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering.  Voor verschillende financieringsvormen, een lening, kapitaal of beiden kan PMV een oplossing bieden.  Naar de site PMV

hypotheekconsulent

OPGELET, geld lenen kost ook geld.