Spring naar de inhoud

Hypotheek met vaste annuïteiten of lineair vast ?

De juiste hypotheek kiezen met vaste annuïteiten of lineair vaste kapitaaldelging !

De twee meest voorkomende formules voor hypotheekleningen in Vlaanderen zijn enerzijds de hypotheek met vaste annuïteiten en anderzijds de hypotheek met vaste kapitaaldelging, ook lineair vast genoemd.  

Het is wijs om niet enkel intrestvoeten en jaarlijkse kostenpercentage JKP’s te vergelijken doch zeker de kredietformules naast elkaar te leggen.

Niet enkel de maandelijkse aflossing is belangrijk, ook het totale kostenplaatje ! 

 

You Tube

Hypotheek met vaste annuïteiten

Een hypotheeklening met annuïteiten is een krediet waarbij de ontlener maandelijks hetzelfde bedrag terugbetaalt aan de kredietinstelling. In dit maandelijks bedrag, mensualiteit genoemd, is zowel de rente als het kapitaal begrepen. De lening is op het einde van de looptijd volledig terugbetaald.

De aflossing wordt berekend aan de hand van een annuïteitentabel, waarbij het ontleend bedrag, de duurtijd en het intrestpercentage een belang speelt.

In een annuïteitenlening wordt vooral eerst intrest terugbetaald bij de start en slechts een klein deel kapitaal. Langzaam daalt de intrest en stijgt de aflossing van de schuld. Op de helft van de duurtijd van de lening is nog lang niet de helft van de schuld terugbetaald.

Bij een hypotheeklening met vaste annuïteiten is het maandbedrag enkel vast zolang de intestvoet niet wijzigt of bij een vaste intrestvoet. Wanneer de rentvoet stijgt zal ook de maandelijkse aflossing stijgen. Wanneer de intrestvoet daalt zal de maandelijkse aflossing dalen.

Bij annuïteitenlening met accordeonformule kan het maandbedrag wel vast blijven bij rentewijzigingen en zal de duurtijd worden verlengd bij de stijgingen en verkorten bij rentedalingen. Meestal kan de duurtijd nooit 30 jaar – 360 maanden overtreffen.

Een annuïteitenlening lijkt goedkoop omwille van de lagere maandelijkse aflossingen.  Op de totale termijn is deze duurder dan een lening met vaste kapitaalsdelging, ook lineaire hypotheek genoemd, vermits in deze laatste formule meer ontleend kapitaal al vanaf het prille begin wordt terugbetaald.

Om de totale kostprijs van het krediet te verminderen en ook een lagere aflossing vanaf de start te realiseren wordt één deel gefinancierd in annuïteitenlening en een tweede deel in vaste kapitaaldelging. Zie hierna PANACHE.

Start hier de aanvraag van uw hypotheek !

Hypotheeklening met lineair vaste kapitaaldelging

Bij een krediet met vaste kapitaaldelging of lineair krediet betaalt de ontlener maandelijks een gelijke som aan kapitaal terug. Boven op dit bedrag wordt de rente gevoegd. In het begin is de schuld maximaal en is de rentelast hoog.  De eerste aflossingen zijn dan ook de hoogste en deze nemen steeds af, door de dalende rente op de openstaande schuld. 

De maandelijkse aflossingen blijven gelijk aan het aflossingsplan zolang de intrestvoet niet wijzigt. Bij rentewijzigingen wordt de rente aangepast en dit geeft weerslag op de maandelijkse aflossingen. 

Een krediet met vaste kapitaaldelging of lineaire hypotheek is goedkoper dan de annuïteitenlening vermits vanaf dag één een vast kapitaal wordt afgelost in de maandelijkse betalingen.

De maandelijkse aflossing van een krediet met vaste kapitaaldelging (lineair krediet) is hoger bij aanvang dan de aflossing bij een annuïteitenlening. Op termijn is de vaste kapitaaldelging voordeliger dan de annuïteitenlening. De schuld aan de kredietmaatschappij neemt sneller af dan bij de annuïteitenlening en dat vertaalt zich dan in een lagere intrestlast. 

De meerwaarde van het onroerend goed is hoger bij een lening met vaste kapitaaldelging dan bij een annuïteitenlening. Ook dit kan een belangrijk aspect vormen bij verkoop, verbouwing, enz.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse update en schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief !

PANACHE

Om de voordelen van beide leningsformules te combineren en de nadelen te verminderen kan geopteerd worden voor een panaché-lening.

Het nadeel van hoge maandaflossing bij de start van de vaste kapitaaldelging en het nadeel van de annuïteitenlening, met name de hogere totale intrestlast kan hiermee beperkt worden. Hier wordt één deel van het krediet gefinancierd onder annuïteitenlening en het tweede deel onder lineair vaste kapitaaldelging.

hypotheekconsulent