Spring naar de inhoud

Betalingsuitstel hoge energieprijzen

FEBELFIN en BVK kondigen aan dat de banksector mensen in nood zal ondersteunen,

omwille van de zeer hoge energieprijzen en de  winter voor de deur.

PARTICULIEREN

Particulieren in financiële nood, die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen betalingsuitstel van hun krediet aanvragen, waarbij enkel intresten verschuldigd zijn voor een periode.

Wat is betalingsuitstel ?

Een betalingsuitstel voor een woonkrediet houdt in dat een kredietnemer gedurende 12 maanden geen aflossingen van kapitaal doet. De interesten blijven wel verschuldigd.  De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal 12 maanden langer zijn/haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien

Waneer betalingsuitstel aanvragen ?

Zo kunnen particulieren vanaf 19 september contact opnemen met hun bank om een betalingsuitstel op hun hypothecaire lening te krijgen. Het betalingsuitstel dient te worden aangevraagd in de periode van 01 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 en dit enkel voor toekomstige aflossingen en onder bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden betalingsuitstel !

  • Uitstel van kapitaalsaflossing vanaf 01 oktober 2022 tot 31 maart 2023 gedurende 12 maanden. De intresten blijven wel verschuldigd !
  • De duurtijd van het krediet zal met dezelfde duurtijd als het betalingsuitstel worden verlengd.
  • Het woonkrediet is aangegaan op de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) m.a.w. enkel kredieten voor eigen en eerste woning.
  • De aanvrager dient een afbetalingsplan aangevraagd of lopende te hebben bij de energieleverancier.
  • De zichtrekening, spaarrekening of beleggingsportefeuille mag niet meer dan 10.000 € bedragen. Pensioensparen wordt niet meegerekend.
  • De particulier mag op 01 maart 2022 niet als wanbetaler geregistreerd staan in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren CKP.
  • Deze dienst is gratis vanwege de kredietinstellingen 

Meer info tref je hier bij  www.febelfin.be  of contacteer je kredietverstrekker.

Naar de Leaflet Particulieren

ONDERNEMINGEN

Voor ondernemingen zullen kredietverstrekkers alles te werkstellen om te helpen in deze moeilijke economische tijd. Samen met de bankier kan naar een oplossing op maat gezocht worden.

Individuele oplossingen kunnen worden aangereikt zoals uitstel van kapitaalaflossing, aanvullende financiering of verlenging van de looptijd van het krediet of een combinatie van deze formules.

De bedrijven en zelfstandigen die door de energiecrisis onder financiële druk staan zullen zoveel mogelijk worden ondersteund.

Meer info tref je hier bij  www.febelfin.be  of contacteer je kredietverstrekker.

Naar de Leaflet Ondernemingen

hypotheekconsulent

OPGELET, geld lenen kost ook geld.