Spring naar de inhoud

Asbestattest verplicht bij verkoop

Vanaf 23 november 2022 is het asbestattest verplicht bij verkoop van een pand dat gebouwd is voor 2001. De verplichting geldt voor elke overdracht waarvan het compromis of de verkoopsovereenkomst ondertekend wordt vanaf 23 november 2022.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025 

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.

Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Beschikt u al sneller over een asbestattest? Dan moet u van zodra u beschikt over een asbestattest, een kopie van het attest overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

Het is verplicht om een asbestattest te hebben bij een “overdracht onder levenden”.

Wat valt onder een overdracht onder levenden:

 • overdragen van een eigendomsrecht (bv. verkoop, schenking);
 • vestigen of overdragen van:
  • een recht van vruchtgebruik;
  • een erfpacht;
  • een opstalrecht;
  • een zakelijk recht van gebruik;

Wat valt niet onder een overdracht onder levenden:

 • een erfenis
Waar vindt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie?
Hier vindt u een lijst van bedrijven die een asbestinventarisatie mogen uitvoeren voor het asbestattest. 

Meer info bij OVAM Vlaanderen